#integracja
dla jakości

Podlaski klaster technologiczny powstał w celu połączenia sił podmiotów działających w sektorze nowych technologii.

Podlaskie ma potencjał. Technologia ma przyszłość. Łączymy siły dla rozwoju!

Dowiedz się więcej

Wydarzenia i aktualności

Co nowego?

31 STY
Post 31-01-2024

Uchwała nr 1/01/2024 Zarządu Klastra Technologicznego INFOTECH

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego naboru wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw, Typ: Wzmocnienie potencjału i podnoszenie jakości usług funkcjonujących w regionie instytucji otoczenia biznesu i ośrodków innowacji, Zarząd Klastra Technologicznego INFOTECH podjął uchwałę o złożeniu wniosku w ww. konkursie. ..
Jednocześnie, w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego niezbędnego dla realizacji projektu, Zarząd Klastra podjął także uchwałę o wystąpieniu do członków Klastra z zapytaniem o wyrażenie woli współpracy w planowanym przedsięwzięciu oraz związanym z tym zaangażowaniem finansowym.
Szczegóły zostały przedstawione w udostępnionym dokumencie.

Czytaj więcej

Misja i cele klastra

Nowoczesny wschód

W ostatnich latach branża innowacyjnych technologii bardzo dynamicznie rozwija się na Podlasiu, które wciąż ma w tej dziedzinie wiele potencjału do odkrycia i wykorzystania. Niewątpliwie sprzyjają temu lokalne okoliczności przyrody, infrastruktura, a przede wszystkim – rosnące środowisko eksperckie, na co wskazują liczby i statystyki. Jednym z kluczowych celów klastra jest wykreowanie i reprezentowanie Polski Wschodniej jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów z zewnątrz. Dynamicznie rozwijające się branże technologiczne są doskonałym partnerem do współpracy, o czym przekonuje się coraz więcej przedsiębiorców.

Poznaj klaster InfoTech


Liczba mieszkańców


Podmiotów gospodarczych

%
Przedsiębiorstw innowacyjnych


Firm informatycznych


Studentów kierunków informatycznych

Członkowie klastra

Amicus Logo
Intratel Logo
Tomas Consulting Logo
BV Agencja Kreatywna Logo
Coral Logo
CMG Creative Marketing Group Logo
LAN Ekspert Logo
Infinity Group Logo
Pełna lista członków