Aktualności

KLASTER TECHNO­LOGICZNY INFOTECH ZAPRASZA do udziału w konferencji pt.: „CYBER­BEZPIE­CZEŃSTWO WE WSPÓŁ­CZESNYM ŚWIECIE”


Post 21-09-2023
21 SEP

KLASTER TECHNOLOGICZNY INFOTECH ZAPRASZA
do udziału w konferencji pt.:
„CYBERBEZPIECZEŃSTWO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”,
która rozpocznie się w dniu
21 września 2023 r. o godz.9:00

MIEJSCE KONFERENCJI:
KAMPUS UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU,
AULA 2003 W BUDYNKU WYDZIAŁU BIOLOGII,
UL. KONSTANTEGO CIOŁKOWSKIEGO 1J,
15-245 BIAŁYSTOK

Konferencja Klastra Technologicznego Infotech stanowić będzie znakomite forum do dyskusji o kluczowych kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem na poziomie samorządowym w administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY (DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ)

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 18 września 2023 r.
e-mail: a.wiluk@infinity-group.pl | tel. (+48) 668 675 355

cyberbezpieczenstwo.infotech.org.pl/

Więcej aktualności