Aktualności

Przystępujemy do ankietyzacji firm IT w Białymstoku i Regionie Podlaskim


Post 11-03-2020
11 MARZ

W 2017 roku dokonaliśmy pierwszej szerokiej ankietyzacji branży IT. Weryfikacja potencjału pokazała, że prowadzenie takich badań ma sens, dlatego w tym roku po raz kolejny przystępujemy do badania branży IT w Białymstoku i Regionie Podlaskim.

Wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przygotowaliśmy anonimową ankietę. Liczymy na pomoc firm w udzieleniu odpowiedzi na pytania, które są niezwykle ważne z punktu widzenia wyników badania, ale także prowadzenia działań wspierających rozwój branży.

Odpowiedzi umożliwią nam stworzenie regionalnej diagnozy branży IT w 2020 roku, co z kolei, pomoże stworzyć nam w bliskiej przyszłości system wsparcia dla wszystkich zainteresowanych firm z branży.

Osoby, firmy zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 20 marca 2020 roku.

Ankieta dostępna jest online:

http://ankiety.ckubialystok.pl/index.php/713617?lang=pl

Wspólnie możemy budować Podlaską Puszczę Krzemową.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.