Aktualności

Konferencja: "Chmury dla nauki i biznesu", Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe (UCO) Uniwersytetu w Białymstoku


Post 27-04-2020
24 STY

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe (UCO) Uniwersytetu w Białymstoku uruchomiło chmurę obliczeniową- nowe narzędzie, dzięki któremu dostęp do mocy obliczeniowych komputerów Centrum będzie łatwiejszy. O możliwościach, jakie daje ta technologia, będzie mowa na konferencji z udziałem naukowców i praktyków z branży IT. Spotkanie odbędzie się 4 lutego 2020 od godz. 10.00 w auli gmachu Matematyki i Informatyki UwB (kampus przy ul. Ciołkowskiego).

Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe będzie mogło udostępniać moce obliczeniowe bardziej elastycznie. Co ważne, UCO oferuje też użytkownikom wsparcie merytoryczne swoich pracowników. Otwiera to nowe możliwości współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Konferencja ma na celu przedstawienie możliwości, ale również wyzwań związanych z chmurami obliczeniowymi dla biznesu, nauki i edukacji. Prelegenci wywodzą się ze środowiska naukowego (Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz biznesowego (polski oddział firmy Google, 7bulls.com, AI Investments, Transition Technologies PSC, Elastic Cloud Solution).

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności przedstawicieli biznesu, sektora publicznego i edukacyjnego. Rejestracja odbywa się przez stronę internetową wydarzenia, tam też można znaleźć jego program. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Informacje o wydarzeniu są dostępne na stronie UwB:
https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/chmury-dla-nauki-i-biznesu/d14b984e

oraz w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/uniwersytetwbialymstoku/posts/3218419001544130

Strona internetowa wydarzenia:
https://chmura.uco.uwb.edu.pl/konferencja2020/#section-about

Rejestracja:
https://chmura.uco.uwb.edu.pl/konferencja2020/#section-register