O nas

Klaster Infotech

Misja

Reprezentujemy branżę ICT regionu podlaskiego, złożoną z przedstawicieli środowisk biznesowych, naukowo-badawczych oraz organizacji otoczenia biznesu. Dysponujemy ważnym opiniotwórczym głosem w dyskusji nad przyszłością oraz kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej.

Cele

Łączymy lokalne władze, jednostki naukowo-badawcze i przedstawicieli biznesu w celu popularyzacji i rozwoju inicjatyw opartych na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych. Wzmacniamy pozycję branży i tworzymy warunki do jej dynamicznego wzrostu w oparciu o wiedzę, współpracę i najnowsze technologie. Udowadniamy, że Polska Wschodnia jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów z zewnątrz.

Wartości

Realizując cele w praktyce, kierujemy się kluczowymi wartościami:

#współpraca

#innowacyjność

#technologia

Struktura

Władze

Adam Kamiński Prezes Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska

Prezes Fundacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju oraz Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska.

Chief Operation Officer (poprzednio wiceprezes techniczny) PUHP LECH sp. z o.o. w Białymstoku...
Absolwent Data Science na Politechnice Białostockiej, Zarządzania Wiedzą na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku.

Koordynator utworzenia Podlaskiego Parku Przemysłowego, modernizacji Zakładów Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach i programu budowy dróg w Powiecie Białostockim.

Motto: Sky is the limit. Problems push forward.

Czytaj więcej

Urszula Wnuszyńska Kierownik Transition Technologies PSC Sp. z o.o.

Kierownik spółki wywodzącej się z Grupy Kapitałowej Transition Technologies, specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania dla przemysłu, szczególnie Connected Product Lifecycle Management i zastosowaniu w przemyśle najnowszych technologii Internetu Przedmiotów (IoT), a także Rozszerzonej Rzeczywistości (AR)...
Pełniąca kluczową funkcję Asia Deliwery Lead and Business Managera odpowiedzialna jest za kontakty biznesowe oraz prowadzenie projektów na rynku japońskim. Jej wieloletnie doświadczenie oraz zdobytą wiedzę przekazuje podczas prowadzenia szkoleń miękkich jak i w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa. Jest ekspertem w temacie bezpieczeństwa.

Absolwentka Wydziału Informatyki, Politechniki Białostockiej oraz Akademii Leona Koźmińskiego kierunku: „Zarządzanie projektami informatycznymi”. Wykładowca na Politechnice Białostockiej.

Ceniony mentor Fundacji Coder Dojo oraz czynnie działająca w organizacji Geek Girls Carrot.

Czytaj więcej

Piotr Sobolewski Prezes Towarzystwa Amicus

Koordynator projektu „Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce 2014-2020” w ramach PO PT 2014-2020 na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Koordynator zespołu projektów międzynarodowych w warszawskim Instytucie Rozwoju Sportu i Edukacji. Dyrektor Punktu Informacyjnego Komisji Europejskiej „EUROPE DIRECT” na zlecenie Komisji Europejskiej...
Koordynator i uczestnik licznych zespołów projektowych, pracujący m.in. w zakresie opracowania i wdrożenia jednolitych zasad zarządzania zasobami ludzkimi w grupie OT Logistics, innowacyjnego produktu w postaci „Strategii organizacji i tworzenia zielonych miejsc pracy w gminach i miastach województwa podlaskiego” i wielu innych projektów edukacyjnych, społecznych i biznesowych.

Doświadczenie zdobywał jako Doradca Wiceprezesa Zarządu POLKOMTEL SA. i konsultant Public Relations. Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku.

Czytaj więcej

Członkowie

Amicus Logo
Intratel Logo
Tomas Consulting Logo
BV Agencja Kreatywna Logo
Coral Logo
CMG Creative Marketing Group Logo
LAN Ekspert Logo
Infinity Group Logo
Instapage Logo
4e Logo
Induce One Logo
Sempai Logo

Instytucje obejmujące patronat

Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Logo
Uniwersytet w Białymstoku Logo