• InfoTech
 • Resursa
 • Incoming Białystok
 • Patronat

 • Incoming Białystok
 • KPZK
 • PRB
 • Portal samorządowy
 • Białystok Online
 • Partnerzy

 • Uni
 • Urzed Statystyczny w Białymstoku
 • Intratel Dell
 • Sponsorzy

 • BIT SA
 • Lohr

3-4.10.2019

smart city summit - plan konferencji
Agenda konferencji - do pobrania

Dzień I - 3.10.2019 r.

 • 8:00 - 9:00

  rejestracja uczestników

 • 9:00 - 11:00

  sesja I #CZŁOWIEK Prospołeczny wymiar smart city, czyli o ludziach, dla ludzi i z ludźmi. - dr Dorota Sikora-Fernandez, Uniwersytet Łódzki
  Smart City w urzędach miejskich - mamy być Smart czy gotowi do bycia Smart? - dr inż. Aleksander Orłowski, Politechnika Gdańska, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej
  Cyfrowa transformacja Warszawy – mieszkaniec w centrum uwagi . Tadeusz Osowski Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy, Borys Cieślak Deloitte Advisory sp. z o.o.
  Panel dyskusyjny – moderator dr Dorota Sikora-Fernandez

 • 11:00 - 11:30

  przerwa kawowa

 • 11:30 - 13:30

  sesja II #TECHNOLOGIA #ŚRODOWISKO Jakość życia w wybranych miastach w Polsce. - dr Dorota Wyszkowska, Uniwersytet w Białymstoku, Urząd Statystyczny w Białymstoku
  Startupy polepszające życie w miastach – na co to komu… ? - Daniel Dereniowski, HugeTech
  Panel dyskusyjny – moderator Jarosław Antychowicz, Prezes Zarządu Infinity Group
  Jak nowe źródła danych zmieniają codzienne życie? Paweł Berus, Business Development Manager Dell EMC | IoT & Analytics

 • 13:30 - 14:30

  przerwa

 • 14:30 - 16:30

  sesja III #PRZESTRZEŃ Zielona infrastruktura jako „smart” rozwiązanie w planowaniu rozwoju miast. - dr hab. prof. SGGW Barbara Szulczewska, Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
  Smart Cities, Smart Living - trendy na rynku nieruchomości oraz ich wpływ na architekturę. - Przemysław Chimczak, architekt, think co. – real estate research lab
  SmartBIT City – człowiek w przestrzeni miasta. - Jarosław Wasilewski, Rafał Mazalewski, BIT SA
  Panel dyskusyjny – moderator dr hab. prof. SGGW Barbara Szulczewska

Dzień II - 4.10.2019 r.

 • 9:00 - 11:00

  sesja IV #WSPÓŁRZĄDZENIE Miasto inteligentne, czy miasto ludzi zadowolonych? - Adam Kruczek, ThinkIT Consulting, współautor „Human Smart City – Podręcznik dla Samorządów”
  Randka z miastem. - Artur Ratuszyński, doradca Prezydenta Szczecina ds. strategii i rozwoju
  Darmowe technologie w urzędzie - Open Source Gov Tech. - Wojciech Sańko, Fundacja ePaństwo, Koduj dla Polski
  Panel dyskusyjny – moderator Adam Kruczek

 • 11:00 - 11:30

  przerwa kawowa

 • 11:30 - 13:30

  sesja V #STRATEGIA Norma PN-ISO 37120 – narzędzie do oceny efektywności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego. - Sławomir Wilczyński, Polski Komitet Normalizacyjny
  Lublin 2030. Jak zbudować strategię inteligentnego i szczęśliwego miasta? - dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin
  Foresight w kreowaniu inteligentnych miast. Justyna Winkowska, Politechnika Białostocka, prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, Politechnika Białostocka
  Panel dyskusyjny – moderator Sławomir Wilczyński

 • 13:30 - 14:30

  podsumowanie konferencji, networking

3-4.10.2019

smart city summit - plan konferencji

SESJA I
#CZŁOWIEK

Dorota Sikora-Fernandez

dr dorota
sikora-fernandez

Uniwersytet Łódzki

Prospołeczny wymiar smart city, czyli o ludziach, dla ludzi i z ludźmi.

SESJA I
#CZŁOWIEK

Aleksander Orłowski

dr inż. Aleksander
Orłowski

Politechnika Gdańska, Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

Smart City w Urzędach Miejskich – mamy być Smart, czy gotowi do bycia Smart?

SESJA I
#CZŁOWIEK

Tadeusz Osowski

Tadeusz Osowski

Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta, Urząd m.st. Warszawy,

Cyfrowa transformacja Warszawy – mieszkaniec w centrum uwagi.

SESJA II
#TECHNOLOGIA #ŚRODOWISKO

Dorota Wyszkowska

dr Dorota
Wyszkowska

Uniwersytet w Białymstoku, Urząd Statystyczny w Białymstoku

Jakość życia w wybranych miastach Polski.

SESJA II
#TECHNOLOGIA #ŚRODOWISKO

Daniel Dereniowski

Daniel Dereniowski

Prezes HugeTECH

Startupy polepszające życie w miastach – na co to komu… ?

SESJA II
#TECHNOLOGIA #ŚRODOWISKO

Paweł Berus

Paweł Berus

Business Development Manager Dell EMC | IoT & Analytics

Jak nowe źródła danych zmieniają codzienne życie.

SESJA III
#PRZESTRZEŃ

Barbara Szulczewska

dr hab. prof. SGGW
Barbara Szulczewska

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Zielona infrastruktura jako „smart” rozwiązanie w planowaniu rozwoju miast.

SESJA III
#PRZESTRZEŃ

Przemysław Chimczak

Przemysław Chimczak

think co. – real estate research lab

Smart Cities, Smart Living - trendy na rynku nieruchomości oraz ich wpływ na architekturę.

SESJA III
#PRZESTRZEŃ

Jarosław Wasilewski

Jarosław Wasilewski

Zastępca dyrektora Departamentu Informatyki, BIT S.A.

SmartBIT City – człowiek w przestrzeni miasta.

SESJA III
#PRZESTRZEŃ

Rafał Mazalewski

Rafał Mazalewski

Specjalista ds. produktów i projektów, BIT S.A.

SmartBIT City – człowiek w przestrzeni miasta.

SESJA IV
#WSPÓŁRZĄDZENIE

Adam Kruczek

Adam Kruczek

Think IT Consulting

Miasto intelignetne, czy miasto ludzi zadowolonych?

SESJA IV
#WSPÓŁRZĄDZENIE

Wojciech Sańko

Wojciech Sańko

Fundacja ePaństwo, Koordynator projektu Koduj dla Polski

Darmowe technologie w urzędzie – Open Source Gov Tech

SESJA IV
#WSPÓŁRZĄDZENIE

Artur Ratuszyński

Artur Ratuszyński

Doradca Prezydenta Miasta Szczecin ds. strategii i rozwoju

Randka z miastem

SESJA V
#STRATEGIA

Sławomir Wilczyński

Sławomir Wilczyński

Polski Komitet Normalizacyjny

Norma PN-ISO 37120 – narzędzie do oceny efektywności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego.

SESJA V
#STRATEGIA

Mariusz Sagan

dr Mariusz Sagan

Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin

Lublin 2030. Jak zbudować strategię inteligentnego i szczęśliwego miasta?

SESJA V
#STRATEGIA

Justyna Winkowska

Justyna Winkowska

Politechnika Białostocka

Foresight w kreowaniu inteligentnych miast.

Uniwersyteckie Centrum Kultury
Kampus Uniwersytetu w Białymstoku