smart city summit

miasta szczęślive

smart city summit

cities of happiness

smart city summit

город счастливый

jak technologia
może zmienić
nasze
#miasta i #życie na lepsze? 3 - 4.10.2019

How can technology
change our
#cities and #lives to make them better? 3 - 4.10.2019

Как технология может
изменить наши
#города и #жизнь к лучшему? 3 - 4.10.2019

close button

3-4.10.2019

czym jest smart city?

What is a smart city?

Что такое smart city?

To idea, model miasta, które wykorzystuje technologie informacyjno -komunikacyjne, aby zwiększyć interaktywność i wydajność infrastruktury miejskiej, i w efekcie podnieść komfort życia mieszkańców we wspólnej przestrzeni.

Aby wcielić taki model miasta w życie, muszą zostać spełnione określone warunki przy współpracy technologii, samorządów, reprezentantów nauki i przy aktywnym udziale mieszkańców miasta.

This is a concept, a model of a city which uses information and communication technologies in order to increase the interactivity interactivity and efficiency of the city infrastructure and, as a consequence, increase the comfort of life of its citizens in the shared space.

To implement such a model, certain requirements must be satisfied in liaison with the technology, local governments, representatives of science and active involvement of the city inhabitants.

Это идея, модель города, который использует информационно-коммуникационные технологии, чтобы увеличить интерактивность и эффективность городской инфраструктуры, и в результате повысить комфорт проживания горожан.

Чтобы воплотить такую модель города в жизнь, должны быть выполнены определенные условия при взаимодействии технологий, органов местного самоуправления и представителей науки, а также при активном участии жителей города.

proponowana tematyka

Suggested topics

предлагаемые темы

organizatorzy

organisers

Организаторы

 • infotech
 • wschodzacy białystok
 • resursa podlaska

zostań
prelegentem

become a
lecturer

стань
спикером

smart city summit

To druga z cyklu konferencja organizowana przez Miasto Białystok, Resursę Podlaską oraz Klaster Technologiczny InfoTech, na której zastanowimy się wspólnie nad tym, jakie powinno być współczesne miasto.

This is the second conference in this cycle that is organized by the City of Białystok, Resursa Podlaska and Infotech Technological Cluster when we will deliberate together on what a contemporary city should be like.

Это уже вторая конференция, организованная городом Белосток, фондом Resursa Podlaska и Технологическим кластером InfoTech, на которой мы вместе обсуждаем то, как должен выглядеть современный город

czym jest smart city?

What is a Smart City?

Что такое Smart City?

proponowana tematyka

Suggested topics

предлагаемые темы

 • #implementacja założeń
  strategii Smart City
 • #smart citizen
 • #big data w służbie Smart City
 • #Smart City a conscious city
 • #bezpieczeństwo
 • #gospodarka odpadami
 • #jakość
  powietrza
 • #rozwiązania transportowe
 • #inteligentna energetyka
 • #zrównoważony rozwój a Smart City
 • #zieleń i projektowanie
      miejskie
 • #partycypacja
 • #zagospodarowanie przestrzenne
 • #ecourbanism
 • #mieszkalnictwo smart
 • #implementation of
  Smart City strategy assumptions
 • #smart citizen
 • #big data in service of Smart City
 • #Smart City vs. conscious city
 • #safety
 • #waste management
 • #air
  quality
 • #transport-related solutions
 • #intelligent energetics
 • #sustainable development vs. Smart City
 • #greenery and urban
  design
 • #participation
 • #spatial development
 • #eco-urbanism
 • #внедрение стратегии
  Smart City
 • #smart citizen
 • #big data на службе Smart Cityy
 • #Smart City и conscious city
 • #безопасность
 • #управление отходами
 • #качество
  воздуха
 • #транспортные решения
 • #интеллигентная энергия
 • #устойчивое развитие и Smart City
 • #зеленые насаждения и
  градостроительное проектирование
 • #партиципация
 • #территориальное планирование
 • #жилищное строительство smart

Organizatorzy

Organisers

Организаторы

close button

3-4.10.2019

chcesz wziąć udział w konferencji?

Wyślij abstrakt proponowanego wystąpienia
na adres:

smartcity@infotech.org.pl

Abstrakt wystąpienia powinien liczyć max. 500 słów

Interested in taking part in the conference?

Send an abstract to:

smartcity@infotech.org.pl

The abstract of your performance should not be longer than 500 words.

Хотите принять участие в конференции?

Отправьте аннотацию по следующему адресу:

smartcity@infotech.org.pl

Аннотация доклада должна содержать не более 500 слов.

smart city summit

miasta szczęślive

smart city summit

cities of happiness

smart city summit

город счастливый

jak technologia
może zmienić
nasze
#miasta i #życie na lepsze? 3 - 4.10.2019

How can technology
change our
#cities and #lives to make them better? 3 - 4.10.2019

Как технология может
изменить наши
#города и #жизнь к лучшему? 3 - 4.10.2019